Przyszłość pracy hybrydowej – połączenie pracy stacjonarnej i zdalnej

„Miejsce pracy” zwykle było definiowane przez fizyczną lokalizację, nawet, gdy pracownicy pracowali gdzie indziej, w domu lub w podróży, czyli byli „poza biurem”. Kiedy w marcu 2020 r. zaczęto zamykać biura, aby spowolnić pandemię Covid-19, niewielu zdawało sobie sprawę, że rozpoczynają fundamentalną i trwałą transformację samej koncepcji „miejsca pracy” i ich relacji z nim. Czy …