Cyberbezpieczeństwo to praktyka ochrony systemów, sieci i programów przed atakami cyfrowymi. Te cyberataki mają zwykle na celu uzyskanie dostępu, zmianę lub zniszczenie poufnych informacji; wyłudzanie pieniędzy od użytkowników lub przerywanie normalnych procesów biznesowych.

Wdrażanie skutecznych środków cyberbezpieczeństwa jest dziś szczególnie trudne, ponieważ urządzeń jest więcej niż ludzi, a osoby atakujące stają się coraz bardziej innowacyjne.

Cyberbezpieczeństwo – obrona przed cyberatakami

Cyberbezpieczeństwo to ochrona systemów podłączonych do Internetu, takich jak sprzęt, oprogramowanie i dane, przed cyberatakami. Praktyka jest wykorzystywana przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem do centrów danych i innych systemów komputerowych.

Silna strategia cyberbezpieczeństwa może zapewnić dobrą ochronę przed złośliwymi atakami, których celem jest uzyskiwanie dostępu, zmienianie, usuwanie, niszczenie lub wyłudzanie systemów i danych wrażliwych organizacji lub użytkownika. Cyberbezpieczeństwo odgrywa również kluczową rolę w zapobieganiu atakom, których celem jest wyłączenie lub zakłócenie działania systemu lub urządzenia.

Przeczytaj także artykuł: Cyberbezpieczeństwo – na czym polega, jak działa?

Jakie są rodzaje zagrożeń cyberbezpieczeństwa?

Proces nadążania za nowymi technologiami, trendami bezpieczeństwa i analizą zagrożeń jest trudnym zadaniem. Jest to konieczne w celu ochrony informacji i innych zasobów przed cyberzagrożeniami, które przybierają wiele form. Rodzaje cyberzagrożeń obejmują:

  • Złośliwe oprogramowanie to forma złośliwego oprogramowania, w której dowolny plik lub program może zostać użyty do wyrządzenia szkody użytkownikowi komputera. Obejmuje to robaki, wirusy, trojany i oprogramowanie szpiegujące.
  • Ransomware to kolejny rodzaj złośliwego oprogramowania. Polega ona na tym, że atakujący blokuje pliki systemowe ofiary – zazwyczaj poprzez szyfrowanie – i żąda zapłaty za ich odszyfrowanie i odblokowanie.
  • Socjotechnika to atak, który polega na interakcji człowieka, aby nakłonić użytkowników do złamania procedur bezpieczeństwa w celu uzyskania poufnych informacji, które są zwykle chronione.
  • Phishing to forma socjotechniki polegająca na wysyłaniu fałszywych wiadomości e-mail lub SMS-ów, które przypominają te z renomowanych lub znanych źródeł. Często ataki losowe, celem tych wiadomości jest kradzież poufnych danych, takich jak dane karty kredytowej lub dane logowania.
  • Spear phishing to rodzaj ataku phishingowego, którego zamierzonym użytkownikiem jest docelowy użytkownik, organizacja lub firma.
  • Zagrożenia wewnętrzne to naruszenia bezpieczeństwa lub straty spowodowane przez ludzi – na przykład pracowników, wykonawców lub klientów. Zagrożenia wewnętrzne mogą mieć charakter złośliwy lub wynikający z zaniedbań.
  • Rozproszona odmowa usługi to ataki, w których wiele systemów zakłóca ruch w systemie docelowym, takim jak serwer, witryna internetowa lub inny zasób sieciowy. Zalewając cel wiadomościami, żądaniami połączeń lub pakietami, osoby atakujące mogą spowolnić system lub go zawiesić, uniemożliwiając korzystanie z niego przez legalny ruch.
  • Zaawansowane trwałe zagrożenia (APT) to długotrwałe ataki ukierunkowane, w których atakujący infiltruje sieć i pozostaje niewykryty przez długi czas w celu kradzieży danych.
  • Ataki typu man-in-the-middle to ataki polegające na podsłuchiwaniu, w których atakujący przechwytuje i przekazuje wiadomości między dwiema stronami, które uważają, że komunikują się ze sobą.

Dlaczego cyberbezpieczeństwo jest ważne?

Wraz ze wzrostem liczby użytkowników, urządzeń i programów we współczesnym przedsiębiorstwie, w połączeniu z rosnącym zalewem danych – z których większość jest wrażliwych lub poufnych – znaczenie cyberbezpieczeństwa wciąż rośnie. Rosnąca liczba i wyrafinowanie cyberprzestępców i technik ataku jeszcze bardziej pogłębia problem.

Podziel się tym artykułem ze swoimi znajomymi