Zarządzanie strategiczne może zwiększyć Twoją skuteczność jako menedżera lub lidera. Pomoże Ci wyznaczyć jasny kierunek dla Twojej firmy i poprowadzić ją w kierunku celu. Jednak proces zarządzania strategicznego musi być odpowiednio zaplanowany i wykonany, aby osiągnąć pożądane rezultaty. W tym artykule omówimy proces zarządzania strategicznego i kroki, które należy podjąć, aby skutecznie go wdrożyć.

Czym jest zarządzanie strategiczne?

Zarządzanie strategiczne to ocena organizacji oraz jej klientów i konkurentów w celu ustanowienia i utrzymania najlepszych praktyk zarządzania. Pomaga firmie lepiej dostosować jej cele strategiczne i polityki do osiągnięcia długoterminowego sukcesu. Ramy procesu zarządzania strategicznego zazwyczaj obejmują wyznaczanie jasnych celów, opracowywanie planów, dopasowywanie działań biznesowych i alokację zasobów w celu osiągnięcia celów.

Przeczytaj także artykuł: Strategia biznesowa dla rewolucjonistów – MVVA

Zarządzanie strategiczne może być korzystne dla firmy, działu lub zespołu na wiele sposobów. Umożliwia organizacji lub grupie:

  • Zidentyfikować mocne i słabe strony.
  • Określić kierunek strategiczny.
  • Skoncentrować się na strategicznie ważnych czynnikach.
  • Uprościć złożone sytuacje i opracować odpowiednie strategie.
  • Poprawić ogólną wydajność i zdolność do osiągania celów.
  • Zwiększyć produktywność pracowników.
  • Zrozumieć zmieniające się środowisko i obecność zagrożeń zewnętrznych.
  • Uzyskać trwałą przewagę konkurencyjną.
  • Wspierać długoterminowe przetrwanie na konkurencyjnym rynku.

Elementy procesu zarządzania strategicznego

Możesz dostosować zarządzanie strategiczne do różnych potrzeb i celów, w zależności od Twojej organizacji. Jednak większość skutecznych procesów zarządzania strategicznego obejmuje pewne standardowe elementy, w tym:

Finanse

Finanse mają bezpośredni wpływ na zakres i efektywność procesu zarządzania strategicznego. Jeśli Twoja firma jest stabilna finansowo, może wyznaczać sobie wyższe cele, podejmować bardziej znaczące projekty, opracowywać bardziej rozbudowane strategie i przydzielać więcej pracowników, środków i zasobów na swoje strategiczne działania związane z zarządzaniem. Zdolność finansowa organizacji zależy od wielu czynników, w tym przychodów, przepływów pieniężnych, kapitału własnego, zwrotu z inwestycji, wydatków i zobowiązań.

Prognozowanie

Firma musi nieustannie dostosowywać swój proces zarządzania strategicznego, nawet jeśli jej celem jest utrzymanie obecnego poziomu rentowności. Zmiany na rynku, zmiany na rynku pracy, wahania bazy klientów i postęp technologiczny to tylko niektóre ze wskazań, że zmiana jest nieunikniona. Prognozowanie to czynność przewidywania przyszłych sytuacji na podstawie analizy danych z przeszłości i teraźniejszości. W kontekście biznesowym obejmuje ocenę czynników, które mogą wpłynąć na wzrost lub ekspansję organizacji. W związku z tym umiejętność sporządzania dokładnych prognoz jest niezbędna do opracowania skutecznego planu zarządzania strategicznego.

Czynniki zewnętrzne

Czynniki zewnętrzne są ważnym czynnikiem dla organizacji, gdy identyfikuje i analizuje możliwości i wyzwania. Przykładem możliwości zewnętrznych jest dostępność wykwalifikowanych dostawców dostarczających towary i usługi potrzebne do strategicznego zarządzania zespołem. Natomiast wyzwaniem zewnętrznym może być konkurująca firma oferująca wysokie pensje i hojne świadczenia, które trzeba dopasować, aby przyciągnąć największe talenty. Inne czynniki zewnętrzne, które mogą mieć wpływ na organizację, obejmują dane demograficzne, warunki pogodowe, rozwój infrastruktury, pojawiające się technologie i zmiany w przepisach federalnych, stanowych lub branżowych.

Na koniec

Kiedy połączysz trzy powyższe elementy, powinieneś mieć wszystkie informacje i zasoby potrzebne do wdrożenia strategicznego planu zarządzania. Być może jednak będziesz musiał dopracować swój plan, aby nadążyć za zmianami, które mogą nastąpić po drodze. Aby skutecznie zrealizować swój plan zarządzania strategicznego, powinieneś używać krytycznego i kreatywnego myślenia, podejmować rozsądne decyzje w oparciu o wszystkie elementy i jasno komunikować swoją wizję i oczekiwania wszystkim członkom personelu, którym powierzyłeś realizację planu.

Podziel się tym artykułem ze swoimi znajomymi