Przyszłość pracy hybrydowej – połączenie pracy stacjonarnej i zdalnej

„Miejsce pracy” zwykle było definiowane przez fizyczną lokalizację, nawet, gdy pracownicy pracowali gdzie indziej, w domu lub w podróży, czyli byli „poza biurem”. Kiedy w marcu 2020 r. zaczęto zamykać biura, aby spowolnić pandemię Covid-19, niewielu zdawało sobie sprawę, że rozpoczynają fundamentalną i trwałą transformację samej koncepcji „miejsca pracy” i ich relacji z nim. Czy …

Proces zarządzania strategicznego

Zarządzanie strategiczne może zwiększyć Twoją skuteczność jako menedżera lub lidera. Pomoże Ci wyznaczyć jasny kierunek dla Twojej firmy i poprowadzić ją w kierunku celu. Jednak proces zarządzania strategicznego musi być odpowiednio zaplanowany i wykonany, aby osiągnąć pożądane rezultaty. W tym artykule omówimy proces zarządzania strategicznego i kroki, które należy podjąć, aby skutecznie go wdrożyć. Monika …